fbpx
שם הבלוג

אורבנולגיה

על הבלוג

הרשימות השוטפות המופיעות ב"אורבנולוגיה" כוללות דיון בפעולות אדריכליות, עיצוביות, ובמתח שבין תכנון למימוש; בענייני שלטון מקומי, תהליכים הקשורים בחקיקה עירונית ומעמד מוניציפלי, עשייה וביצוע, יחסי עירייה-ממשלה; בסביבות המגורים בקנה מידה השכונתי; במתחמי התעסוקה בעיר ומחוצה לה, תוך התייחסות לעובד וסביבת העבודה; בסוגיות של תחבורה ציבורית ותעבורה עירונית ובין-עירונית; במרחב הציבורי, שטחים פתוחים וסתם פינות וצמתים בעיר; בהיסטוריה האורבנית, והיחסים הבין-ממסדיים והשפעתם על ההווה.

בקרו באתר
רשתות חברתיות
מצב הבלוג