fbpx
שם הבלוג

המדד המוניציפלי

על הבלוג

יוגב שרביט מרמת השרון, פעיל מקומי וגם מתנדב בסדנא לידע ציבורי בפרויקטים שנוגעים למישור המקומי:

"אחרי מספר לא מבוטל של פוסטים התפיסה שמאחורי הבלוג הזה התגבשה – העצמה של תושבי הרשויות ע"י הגברה והנגשת הידע על הרשויות המקומיות, תוך הדגשת החשיבות של שקיפות ושיתוף ציבור כאמצעים קריטיים להעצמת התושבים. את זה אני עושה ע"י הצפה של סוגיות הנוגעות לפן הכלכלי של ניהול הרשויות המקומיות וסקירה של תהליכים כלכליים ברשויות והשפעתם על ההתנהלות שלהן. אני גם חורג מגבולות הבלוג וכבר הצגתי עמדה כלכלית במסגרות פורמליות, אני מאמין שזו לא הפעם האחרונה."

 

בקרו באתר
רשתות חברתיות
מצב הבלוג