fbpx
שם הבלוג

פשוט למשחק

על הבלוג

האתר של מור קנדי: רעיונות לשילוב משחוק בהוראה, משחקים מוכנים, משחקים דיגיטליים, אסטרטגיות הוראה, המלצות על כלים דיגיטליים ועוד רעיונות שונים ש"יתבלו" את ההוראה.

בקרו באתר
מצב הבלוג