fbpx
שם הבלוג

ספרות מתורגמת - הרומן האוטוביוגרפי

על הבלוג

למן המחצית השניה של המאה העשרים אנו עדים לתנועה בלתי פוסקת של יצירות ספרות הנכתבות בגוף ראשון. לא מדובר באוטוביוגרפיה או ביוגרפיה גרידא על חיי מנהיג או איש ציבור אלא יצירה ספרותית אומנותית שבה הסופר - מחבר כותב בגוף ראשון. לעיתים מתמזגים רסיסים מחייו של היוצר ביצירה זו אך לא בהכרח.
פורום זה שם לו למטרה לקשר בין קוראים ליצירות מודרניות מתורגמות לעברית בעלות הדים אוטוביוגרפיים...